top of page

Mythologie

De Egyptische, Griekse en Romeinse mythologie zijn een grote bron van inspiratie voor tattoos.

Elke god of godin, elke halfgod en elk object heeft een speciale betekenis en kan symbolisch zijn voor iemands leven en ervaringen of persoonlijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de kracht van Mars, de god van de oorlog, Neptunes, de god van de zee en Venus, de godin van de liefde. 

Natuurlijk hebben niet alleen de Grieken en Romeinen een rijke mythologische historie. Ook de Noren hebben met hun valkyrie of walkure, viking strijders en Walhalla bijvoorbeeld veel symboliek die tot de verbeelding spreekt. Ook de Egyptische mythologie kent veel symboliek, met bijvoorbeeld Thoth, de god van de kennis. 


Ben je enthousiast geraakt door al deze inspiratie? Vraag me gerust wat de mogelijkheden zijn voor een realistische zwart en grijs tatoeage!

Mythologie: Tekst
Mythologie: Pro Gallery

Mythologie; onderwerp en design ideeën

Bekijk hier een overzicht van een aantal Griekse, Romeinse, Noorse, Germaanse en Egyptische goden, godinnen en halfgoden en ontdek welke het beste bij jouw persoonlijkheid past.

Griekse Mythologie

 • Aphrodite (geboren uit het bloed van Uranus op de zee, hiermee de oudste godin, godin van liefde, vruchtbaarheid, schoonheid en beschermster van flora en fauna,)

 • Apollo (zoon van Zeus en Leto, zon, orakel, geneeskunde, voorspellingskunst en muziek)

 • Ares (zoon van Hera en Zeus, oorlog, krijgslust)

 • Artemis (tweelingzuster van Apollo, dochter van Zeus en Leto, maan, jacht, maagden, wilde dieren en kuisheid, maar ook vruchtbaarheid)

 • Demeter (zuster van Zeus, landbouw, oogst en graan)

 • Dionysos, ook wel Bakchos of Iakchos (druiven, wijn, feesten en theater)

 • Eros (god van de liefde, zoon van Aphrodite soms aangegeven als minnaar van Aphrodite)

 • Hades (zoon van Kronos, broer van Poseidon en Zeus, hoorn des overvloeds, rijkdom en god van de onderwereld)

 • Hebe (schenkster van de goden, later vrouw van Herakles, jeugd)

 • Hephaistos (zoon van Hera en Zeus, smeedwerk, vuur en ambachten)

 • Hera (dochter van Kronos, zuster en vrouw van Zeus, beschermt het gezin, vrouw en huwelijk)

 • Hermes (zoon van Zeus en Maia, handel, reizigers, dieven, boodschapper van de goden)

 • Hestia (huis en haard, familie)

 • Iris (boodschapper goden en laat regenboog achter)

 • Pallas Athena (dochter van Zeus, beschermster van kunstenaars, handwerkslieden en Athene, oorlog, wijsheid, oorlogsgodin, beschermengel van Griekse helden)

 • Pan (woud, herdersleven wildernis en de muziek)

 • Panacea (mythologie) (godin van de geneesmiddelen)

 • Persephone (godin van het dodenrijk en het voorjaar, vrouw van Hades en dochter van Demeter)

 • Poseidon (zoon van Kronos, broer van Zeus en Hades, god van de zeeën, aardbevingen en paarden)

 • Zeus (zoon van Kronos, oppergod: koning van goden, heerst over de hemel, lucht, het weer en de bliksem)

Romeinse Mythologie

 • Apollo, god van de muziek, kunst en waarzeggerij

 • Bacchus, god van wijn en dronkenschap

 • Bellona, godin van de krijgskunst

 • Ceres, godin van de oogst en aarde

 • Diana, godin van de jacht en de Maan

 • Janus, god van begin en einde openen en sluiten

 • Juno, godin van het huwelijk en oppergodin

 • Jupiter, oppergod; heerst over de hemel

 • Mars, god van de oorlog

 • Mercurius, god van handel en dieven en van de snelheid

 • Minerva, godin van de opleidingen, wetenschap, maagdelijkheid, verstand, vindingrijkheid en wijsheid

 • Mithras, god van het licht

 • Neptunus, god van de zee

 • Ops, de god van Saturnus

 • Pluto, god van de onderwereld

 • Quirinus, god van de vruchtbaarheid en curiae (bestuurslaag)

 • Venus, godin van de liefde en schoonheid

 • Vesta, godin van het haardvuur

 • Vulcanus, god van het vuur en het smeden

 • Aponus, godheid van de warmwaterbronnen nabij Padua

 • Carmenta, godin van waarzeggerij en geboorte

 • Cloacina, godin van de Cloaca Maxima (de belangrijkste riolering van Rome)

 • Cupido, god van de liefde, ook wel 'Amor'

 • Priapus, beschermer van het vee

 • Terminus, god van de grenzen

 • Vertumnus, god van de herfst

 • Penates, huisgoden

 • Flora, godin van de lente en de bloemen

(bron: Wikipedia)

Noorse en Germaanse Mythologie:

 • Aegir God van de zee

 • Andhrimnir God van het koken

 • Astrild Godin van de liefde

 • Atla Godin watergodin

 • Audumla Godin (koe) van ijs

 • Balder God van dood en wedergeboorte

 • Baldr God van het schone en het goede

 • Bjort Godin van de zon en warmte

 • Bragi God van de dichtkunst

 • Byggvir God van het gerst

 • Dafn God van de onderwater stroming

 • Eostre Godin van de vruchtbaarheid en lente

 • Eir Godin heelmeesteres van de genezing

 • Elli Godin van de ouderdom

 • Fjorgyn Godin van de primitieve aarde

 • Forseti God van de rechtspraak

 • Freya Godin van de liefde vruchtbaarheid en wellust

 • Freyr God van de overvloed vrede en welvaart zon en regen

 • Frigg Godin koningin van de goden huwelijk en moederschap

 • Fulla Godin vruchtbaarheidsgodin

 • Gefion Godin van de planten en vruchtbaarheid

 • Gerd Godin van de seks en vruchtbaarheid

 • Gersemi Godin van de liefde

 • Heimdallr God van beveiliging bewaking en wachter der goden

 • Hel Godin van de roemloze dood

 • Hermoth God boodschapper van de goden

 • Hertha Godin van de heilige koeien en ploegen

 • Hlin Godin van de troost

 • Hnoss Godin van de sensualiteit en verdwaasdheid

 • Hodr God van de blinde duisternis en winter

 • Honir God van de besluiteloosheid en vermijding

 • Holda Godin van de winter en sneeuw

 • Holler God van de dood ziekte en verwoesting

 • Huldra Godin van de bossen

 • Iduna Godin van de eeuwige jeugd en onsterfelijkheid

 • Jörd God van de aarde

 • Kvasir God van de wijsheid

 • Lofn God van overspel en verboden liefde

 • Loki God van list en bedrog

 • Magni God van kracht en sterkte

 • Mani Maangod

 • Mimir God van de wijsheid en kennis

 • Modi God van het gek worden na een gevecht

 • Nicor God van de zee

 • Nehalennia Godin beschermgodin van zeelui en handelaars

 • Nott Godin van de nacht

 • Njordr God van de zee zeevaart en zeilkunst

 • Nott Godin van de nacht

 • Od God van de zomerzon

 • Odin Koning van de goden, oorlog, strijd en kennis

 • Rind Godin van de winter

 • Saga Godin zieneres van de historie

 • Sif Godin van het maïs

 • Sjofn Godin van liefde en harmonie

 • Skadi Godin van de winter

 • Snotra Godin van de deugd en zelfdiscipline

 • Sol Godin van de zon

 • Surt Vuurgod

 • Syn Bewaker van deuropeningen en de waarheid

 • Thor God van de donder en bliksem

 • Tyr God van de oorlog, verdediging en overwinning

 • Ullr God van de Winter, jacht en tweekamp boogschieten

 • Vali God van de wraak en vergelding

 • Vidar God van de stilte en de wraak

 • Wayland God van de smeedkunst

(bron: https://www.goden-godinnen.nl/noorse-goden)

Egyptische Mythologie

 • Amon Vruchtbaarheidsgod. De koning der goden die uitgroeide tot de beschermgod van de farao’s. Vaak afgebeeld als een man met twee hoge veren op zijn hoofdtooi of met een ramskop op zijn hoofd.

 • Anubis (Inpu) Belangrijke dodengod. Werd vereerd als de god van de balseming en mummificatie en als de beschermer van de doden en begraafplaatsen. Begeleider van de doden naar het hiernamaals. Zoon van Ra en Hesat of een zoon van Nephthys en Osiris. Meestal afgebeeld als jakhals of als een mens met het hoofd van een jakhals. 

 • Atoem (Atun) Scheppingsgod en voorvader van alle andere goden en de farao’s. De eerste van de zogeheten Enneade, de belangrijkste negen goden en godinnen van Heliopolis. Werd daarom ook wel de ‘heer van Heliopolis’ genoemd. In het Oudegyptisch betekent zijn naam iets als het zijn of het al.

 • Bastet Vruchtbaarheidsgodin voorgesteld als leeuwin, vrouw met kattenkop of nijlpaard. Dochter van de zonnegod Ra en echtgenote van de scheppende god Ptah. Goedaardige godin die mensen kon behoeden voor ziektes en boze geesten. Volgens sommige verhalen gaf zij het leven aan de dodengod Anubis (en was Nephthys dus niet diens moeder).

 • Geb God van de aarde. Broer en echtgenoot van Noet, de godin van de hemel. Vader van de belangrijke goden Osiris, Isis, Nephthys en Seth. Werd beschouwd als een goede god die de mensen gewassen schonk en zieken genas. Volgens sommige verhalen hield hij echter ook de doden in zijn lichaam vast waardoor die niet naar de onderwereld konden afreizen. Farao’s noemden zich ‘erfgenamen van Geb’. De god werd afgebeeld als een bebaarde man met een gans (de hiëroglief van zijn naam) of rode kroon op zijn hoofd, vaak liggend, aan de voeten van Sjoe, de god van de lucht.

 • Hathor Hemelgod en moedergodin. Dochter van Ra. Ook wel “moeder van de goden” genoemd. Egyptische godin van de liefde, vruchtbaarheid en vreugde die zorgde voor moeders en kinderen. Bracht de doden naar de onderwereld. Meestal voorgesteld als koe. De Grieken identificeerden Hathor met Aphrodite.

 • Horus Valkengod. Zoon van Osiris en Isis. Om hem te onderscheiden van de vele andere Horussen in de Egyptische mythologie ook wel eens Harsiesis genoemd. Versloeg Seth en heerste als hemelgod. Zijn ogen werden beschouw als de zon en de maan. De god Horus was nauw verbonden met de farao’s aangezien hij niet alleen beschouwd werd als de god van de kosmos maar ook van het koningschap. Farao’s beschouwden zich als sterfelijke incarnaties van de god. Hij werd afgebeeld als een valk of een man met valkenkop.

 • Isis (Aset) Egyptische moedergodin die onder meer symbool stond voor vrede, levenskracht en vruchtbaarheid. Dochter van Geb (de aarde) en Noet (de hemel) en zuster en echtgenote van Osiris. Schonk het leven aan de god Horus. De belangrijkste godin van het oude Egypte die de kracht zou bezitten om mensen en goden te beschermen tegen allerlei kwaad. Vaak afgebeeld als vrouw met grote vleugels en een afbeelding van een troon op haar hoofd.

 • MaätEgyptische godin. Personificatie van de waarheid, gerechtigheid en de kosmische orde. Dochter van de zonnegod Ra. Vaak afgebeeld als een vrouw met een veer als hoofdtooi.

 • Neith Moedergodin. Ook oorlogsgodin en godin van het huiselijke leven. Beschermster van wevers en de jagers. Werd vaak beschouwd als de moeder van alle goden. Werd doorgaans afgebeeld met gekruiste pijlen en een schild op haar hoofd.

 • Nephthys (Nebthet) Vrouw van de boosaardige god Seth. Dochter van Geb (de aarde) en Noet (de hemel). Verbonden aan de onderwereld en de geboorte. Haar naam betekent ‘meesteres van het huis’. Ze kreeg geen kinderen met Seth maar schonk volgens sommige verhalen wel het leven aan de dodengod Anubis, nadat ze geslapen had met haar broer Osiris. Nephthys werd vaak afgebeeld als een vrouw met haar naam in hiërogliefen op haar hoofd.

 • Noet (Nut)Hemelgodin en zus van Geb, de god van de aarde. Moeder van de belangrijke goden Osiris, Isis, Nephthys en Seth. Vaak afgebeeld als een vrouw die gebogen staat over de aardgod Geb. Soms werd ze echter ook voorgesteld als een koe. In die vorm kon ze de zonnegod Ra op haar rug naar de hemel dragen.

 • Osiris Een van de belangrijkste en populairste Egyptische goden. Zoon van Geb (de aarde) en Noet (de hemel). Osiris heerste over de aarde en werd beschouwd als een natuurgod. Nadat hij was gedood door zijn jaloerse broer Seth, werd Osiris de god van de doden. Was getrouwd met Isis. Osiris werd doorgaans afgebeeld als een gemummificeerde man met Atefkroon en staf gekruist voor het lichaam.

 • Ptah God van de oude hoofdstad Memphis waar farao’s werden gekroond. Volgens priesters had hij de wereld geschapen. Patroon van de ambachtslieden en dan vooral beeldhouwers. Was getrouwd met de oorlogsgodin Sechmet en de vader van de jeugdige god Nefertem. Het Griekse equivalent van de godheid is Hephaistos. Ptah werd vaak afgebeeld als een man met een linnen gewaad en een scepter.

 • Ra (Re) Zonnegod, een van de belangrijkste goden in de Egyptische mythologie. De oude Egyptenaren vertelden dat deze zonnegod aan de basis stond van veel andere goden en dat hij in zijn gouden bark (boot) naar de hemel voer waar hij dagelijks een reis maakte langs het hemelgewelf. Naast hem zat steevast de waarheidsgodin Maät maar ook andere goden reisden met hem mee. De god stierf in het westen, maar kwam vervolgens in de onderwereld weer tot leven. De volgende dag kwam hij hierna weer op in het oosten, om opnieuw aan dezelfde reis te beginnen. Ra werd afgebeeld als een man met valkenkop en een zonneschijf.

 • Renenoetet Godin van de vruchtbaarheid en de oogst, soms afgebeeld als een vrouw met hoofd van een cobra. Werd ook beschouwd als de beschermer van de koning.

 • Seth God van de storm en chaos, uiteindelijk uitgroeiend tot de god van het kwaad. Zoon van Geb (de aarde) en Noet (de hemel). Broer van Osiris, die hij uit jaloezie vermoordde en in stukken sneed. Seth nam hierna in de heerschappij over Egypte van zijn broer over. Later werd hij echter verslagen door een zoon van zijn overleden broer: Horus. Seth werd afgebeeld als een man met hoofd van mythisch dier.

 • Sechmet Oorlogsgodin en vernietiger van de vijanden van de zonnegod Ra. Getrouwd met de scheppingsgod Ptah. Ook wel het Oog van Ra genoemd. Liet mensen soms bijten door slangen en kon wonden genezen wanneer haar offers werden gebracht. Sechmet werd ook wel eens geïdentificeerd met andere Egyptische goden zoals Hathor of Bastet. Afgebeeld als een vrouw met een leeuwinnenkop.

 • Sjoe (Shu) Luchtgod, zelfstandig gecreëerd door de scheppingsgod Atoem. Deze oergod zou hem op een dag hebben uitgespuugd of uitgeniest. Samen met Tefnoet, de godin van het vocht, vormde hij het eerste Egyptische godenpaar. Uit hun verbintenis werden Geb, de aardgod, en Noet, de godin van de hemel, geboren. Sjoe scheidde zijn kinderen door Noet omhoog te drukken. De naam Sjoe betekent ‘leegte’ of ‘hij die omhoog houdt.

 • Tefnoet Egyptische oergodin. De godin van de vochtigheid. Zelfstandig gecreëerd door de scheppingsgod Atoem. Samen met Sjoe, de god van de lucht, vormde zij het eerste Egyptische godenpaar. Uit hun verbintenis werden Geb, de aardgod, en Noet, de godin van de hemel, geboren. Tefnoet werd vaak afgebeeld als een vrouw met de kop van een leeuwin.

 • Thoth Maangod. Tevens de god van de kennis en van het rekenen, leren, schrijven en de kalender. Beschermgod van de bibliotheken. Werd beschouwd als de oudste zoon van zonnegod Ra. Volgens een andere lezing werd hij geboren uit het hoofd van de kwaadaardige god Seth. Genas het oog van Horus nadat die was verwond door Seth. De god Thoth werd vaak afgebeeld als een man met ibiskop, maar soms ook als baviaan.

 • Wadjet (Wadjit) Cobragodin. Fungeerde als kindermeisje van Horus toen die in het geheim door de god Isis werd grootgebracht. Werd meestal afgebeeld als cobra in aanvalshouding. Het linker maanoog van Horus draagt haar naam.


(bron: https://historiek.net/lijst-met-de-belangrijkste-egyptische-goden/155171/)​

Mythologie: Tekst
Mythologie: Tekst
bottom of page